Zysk przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów oraz kosztów na poziomie grupy wyniósł 167,20 zł. Oznacza to wzrost wobec 139,66 mln uzyskanych rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 182,26 mln złotych, w porównaniu do wyniku 231,87 mln złotych rok wcześniej.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. prezentowane są skonsolidowane dane finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 roku oraz dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku i dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment SA to budowa i wynajem bądź sprzedaż powierzchni w budynkach handlowych, handlowo-rozrywkowych, biurowych, hotelowych i mieszkalnych oraz obrót nieruchomościami.

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału!