Skonsolidowane przychody wyniosły 682,09 mln zł wobec 581,30 mln zł rok wcześniej.
Spółka w pierwszym kwartale 2011 roku miała 0,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,51 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 344,40 mln zł wobec 288,28 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w pierwszej połowie tego roku spółka miała 1,75 mln zł zysku netto wobec 6,96 mln zł straty rok wcześniej.

Historia delikatesów Alma rozpoczęła się w Krakowie w 1995 roku, tu bowiem powstał pierwszy nasz sklep. Dziś Alma to sieć sklepów zlokalizowanych w największych miastach w Polsce m.in. w Krakowie, Łodzi, Sopocie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu. Marka posiada zarówno lokale własne, jak i wynajmuje powierzchnie w centrach i galeriach handlowych.

Strategicznym celem spółki jest wzrost wartości firmy i powiększenie udziału w rynku handlu detalicznego artykułów konsumpcyjnych typu FMCG, który firma zamierza osiągnąć poprzez: stworzenie i systematyczny rozwój jednolitej sieci obiektów handlowych oferujących artykuły konsumpcyjne typu FMCG oraz zwiększanie powierzchni sprzedaży detalicznej poprzez uruchamianie nowych obiektów handlowych.
 

 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !