Zysk został wygenerowany zarówno na części modowej (wzrost o 5,6 mln zł przed opodatkowaniem), jak i dyskontowej firmy. Pomimo dobrych wyników zarząd Redan dokonał weryfikacji prognozy na 2011 r. – prognozowany zysk netto wyniesie 10 mln zł, czyli o 85 procent więcej niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu br. Redan na sprzedaży zarobił 2,6 mln zł, czyli o 124 procent więcej, niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 170 mln zł, a marża handlowa 78,8 mln zł. Na poprawę zrealizowanego przez grupę zysku brutto decydujący wpływ miały wyniki drugiego kwartału, w którym został on podwojony (z 1,9 mln zł na 3,7 mln zł roku poprzedniego).

Sieć dyskontowa Textilmarket odnotowała 15 procentowy wzrost sprzedaży, która wyniosła 86,2 mln zł. Zysk brutto osiągnął poziom 2,4 mln zł wobec 5,7 mln zł w pierwszym półroczu roku ubiegłego.
  – Koszty inwentaryzacji towarów w sklepach, niższa od zakładanej sprzedaż w nowo otwartych sklepach, brak wzrostu w sklepach porównywalnych oraz wzrost kosztów wpłynęły na niższy wynik w pierwszym półroczu 2011 roku – powiedział Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan S.A. W celu przywrócenia dotychczasowej rentowności sieci Textilmarket spółka między innymi zintensyfikowała działania pro-sprzedażowe w sklepach, rozwija bezpośredni import towarów, redukuje koszty funkcjonowania sklepów. Wspierać te zmiany będzie także rozwój infrastruktury: w pierwszym półroczu przyszłego roku nastąpi wymiana systemu IT w sklepach, a na przełomie roku przeniesienie magazynu centralnego do nowego centrum logistycznego. Są to elementy niezbędne do utrzymania dotychczasowej dynamiki rozwoju sektora dyskontowego, która będzie kontynuowana.

W pierwszym półroczu 2011 r. powstało 20 nowych sklepów tak, że na koniec czerwca sieć Textilmarket składała się z 220 placówek. W drugim półroczu planowane jest uruchomienie ok. 40 kolejnych dyskontów.

Redan SA jest operatorem takich marek odzieżowych, jak: Top Secret, Troll i Drywash
oraz sieci sklepów Textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce grupa kapitałowa zatrudnia ponad półtora tysiąca osób. Sprzedaż jest prowadzona w czterech sieciach detalicznych: Top Secret, Top Secret&Friends, Troll oraz Textilmarket liczących 420 sklepów. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrala spółki znajduje się w Łodzi.

 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !