W pierwszym półroczu 2011 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress SA wypracowała zysk netto na poziomie 54,1 mln zł (w analogicznym półroczu 2010 roku wyniósł on 60,3 mln zł), realizując 41 procent tegorocznej prognozy. Aktywa zwiększyły się do kwoty 965,4 mln zł i były większe o 13 procent w porównaniu z końcem roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 33,4 mln zł, co oznacza wzrost o 36 procent w odniesieniu do pierwszego półrocza 2010.

– Mimo sytuacji na światowych rynkach, rozwijamy się dynamicznie i, podobnie jak wiele spółek giełdowych, osiągamy dobre wyniki finansowe. Na 2011 rok prognozujemy zysk na poziomie 132,7 mln zł i dzisiaj podtrzymujemy tę prognozę. Biorąc pod uwagę ożywienie w branży nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz rosnące zainteresowanie nimi inwestorów zagranicznych, należy się spodziewać, że rynek ten będzie perspektywiczny – mówi Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress SA.

Rank Progress opiera strategię działania na realizacji inwestycji na rynkach lokalnych. Zdaniem zarządu spółki, małe i średnie miasta są wciąż nienasycone wysokiej jakości obiektami handlowymi, a prowadzone tam projekty zapewniają wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Spółka finalizuje obecnie trzy inwestycje. Galeria Tęcza w Kaliszu, skomercjalizowana w 100 proc., zostanie otwarta 22 października. Na ukończeniu jest również hipermarket Dom i Ogród w Miejscu Piastowym koło Krosna, realizowany dla sieci Obi. Galeria handlowa w ramach tej inwestycji jest obecnie na etapie projektowania. 80 proc. komercjalizacji ma już natomiast Galeria Świdnicka, której otwarcie zaplanowano na początku marca 2012 r.

 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !