Transakcja dotyczy sieci sklepów: Stokrotka, Delima, Społem Tychy i Maro Markety, które posiadają łącznie 233 placówki. W opinii zarządu Emperii wartość tych spółek (bez nieruchomości) kształtuje się na poziomie 900 mln zł. W przypadku realizacji procesu sprzedaży Emperia chce otrzymać za nie cenę nie mniejszą, niż taka kwota.

– Sprzedaż naszego segmentu detalicznego odbywa się na zasadzie procesu aukcyjnego. Wybierzemy najlepszą ofertę. Gdyby były one rażąco niskie, to nie zdecydujemy się na sprzedaż supermarketów, jednak biorąc pod uwagę liczbę zainteresowanych sądzę, że wyceny będą nawet wyższe od wskazanej przez nas kwoty – mówi Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.

Spółka wydłużyła termin po rekomendacji doradcy inwestycyjnego KPMG Advisory oraz na prośbę kilku inwestorów zainteresowanych transakcją, którzy ze względu na sezon urlopowy mieli problem ze skompletowaniem zespołów przygotowujących oferty. Inwestycją w segment detaliczny Emperii zainteresowani są zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi. Grupa otrzymała deklaracje zainteresowania ze strony kilkudziesięciu firm, co najmniej kilkanaście z nich zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu procesu aukcyjnego.

Wydłużenie okresu przyjmowania ofert nie wpłynie, jak zapowiada zarząd, na termin planowanego zawarcia umowy końcowej z potencjalnym inwestorem.
 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !