– Urzędnicy na różnym szczeblu działają zgodnie z przepisami, ale starają się również podjąć działania, które mogłyby sprawić, aby procedury były łatwiejsze i krótsze. Są jednak bardzo ostrożni i wiele czasu poświęcają na konsultacje z ekspertami. Polskie prawo przewiduje bowiem kary finansowe za opóźnianie procedur lub zaniedbanie ważnych spraw – powiedział portalowi Retailnet.pl Tomasz Lisiecki.

Dyrektor zarządzający TriGranit Development uważa jednak, że urzędnicy na wszystkich szczeblach administracji publicznej są otwarci na dyskusję. – Liczba realizowanych obecnie w Polsce projektów dowodzi, że biurokracja jest przychylna inwestorom – dodaje Lisiecki

Uzyskując różnego rodzaju pozwolenia czy decyzje administracyjne czekać trzeba choćby ze względu na konieczność uprawomocnienia się decyzji i umożliwienia złożenia ewentualnych protestów. Na długość trwania formalności wpływa często fakt, że do wniosku muszą być dołączone dokumenty – wyniki raportów środowiskowych, poprzedzone wieloma analizami – na przykład miejscowej fauny i flory, poziomu zanieczyszczenia, hałasu, wpływu na zasoby wodne itp. Wszystko to może przeciągnąć procedury nawet do roku.

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału!