Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 13,30 mln zł wobec 11,11 mln zł zysku rok wcześniej zaś skonsolidowane przychody wyniosły 80,71 mln zł wobec 68,61 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2011 roku miała 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 35,00 mln zł wobec 30,21 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w pierwszej połowie 2011 roku spółka miała 7,87 mln zł zysku netto wobec 9,77 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova SA, jednostka dominująca w Grupie kapitałowej, jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo architektoniczno urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego. Spółki zależne od PA Nova zostały powołane do realizacji własnych inwestycji deweloperskich – galerii handlowych czy też retail parków i świadczą usługi wynajmu powierzchni komercyjnych.

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału!