Słabe wyniki były powodem, odwołania przez Gino Rossi prognoz na lata 2011-2011, przedstawionych w październiku 2009 roku.

– Istotny wpływ na wysokość wyniku prognozowanego miała wycena walutowego kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gino Rossi w Alior Banku w CHF. Dynamiczny wzrost kursu CHF istotnie w sposób negatywny wpłynął na osiągnięte wyniki w I półroczu 2011 roku. Emitent ocenia, iż ogólna sytuacja rynkowa opóźniła spodziewane efekty rozpoczętej w 2009 r. restrukturyzacji grupy kapitałowej – napisano w komunikacie spółki.

Nowe prognozy obejmujące wynik Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA podane 1 września 2011 przewidują stratę netto w wysokości 2,71 mln zł na rok 2011 i zysk netto w wysokości 2,1 mln zł na rok 2012. Przychody ze sprzedaży mają sięgać 190 mln w 2011 roku i 210,9 mln zł w 2012 roku. Prognoza została sporządzona przy założeniach makroekonomicznych: dodatnim tempie wzrostu gospodarczego w okresie, którego prognoza dotyczy, utrzymania kursu CHF na poziomie nie wyższym niż 3,6 zł, oraz średnim kursie EUR wobec PLN na poziomie w 2012 roku nie więcej niż 4,2.

Przyjęto także założenie dotyczące rozwoju sieci krajowej – uruchomienie do 2012 roku 1,146 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni pod marką Gino Rossi i 1,345 tysiąca metrów kwadratowych pod marką Simple.

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału!