Małgorzata Głowicka awansowała na stanowisko Director w Financial Shared Services. Do jej obowiązków należy zarządzanie zespołem świadczącym usługi finansowe dla Property Management, w tym usługi księgowości korporacyjnej, oraz dbałość o jakość dostarczanych usług finansowych skrojonych na potrzeby klienta. Głowicka jest odpowiedzialna za wyniki finansowe działu Property Management.

Grzegorz Jamroziak objął stanowisko Director w Zespole Property Management. Z branżą nieruchomości związany od 2003 roku. W DTZ pracuje od 2006 roku. W chwili obecnej jest szefem zespołu zarządzającego 8 nieruchomościami o powierzchni najmu przekraczającej 200 tysięcy metrów kwadratowych. Odpowiedzialny jest również za rekomercjalizację ponad połowy tej powierzchni.

Ewa Bocian awansowała na stanowisko Assiociate Director w Zespole Retail. Jest odpowiedzialna za wspieranie Zespołu w pozyskiwaniu nowych klientów, doradztwo w zakresie strategii wynajmu zarówno w istniejących projektach centrów handlowych, jak i nowych obiektach. Ewa zarządza zespołem odpowiedzialnym za wynajem powierzchni handlowych.

Andrew Frizell awansował na stanowisko Assiociate Director w Zespole Project & Building Consultancy. Andrew jest odpowiedzialny za opiekę nad klientami, tworzenie nowych możliwości współpracy, a także za zarządzanie Zespołem Project & Building Consultancy w Polsce.

Bence Vecsey objął stanowisko Associate Director w Zespole Investment. Do jego kluczowych obowiązków należy między innymi definiowanie i wdrażanie strategii biznesowych pozwalających na maksymalizowanie zysku pochodzącego z nieruchomości należących do klientów DTZ.

Adam Konieczny awansował na stanowisko Senior Surveyor w Zespole Hospitality. Adam jest odpowiedzialny za przygotowywanie raportów i studiów wykonalności dla nowych projektów hotelowych oraz za wybór operatora hotelowego. Doradza również przy transakcjach inwestycyjnych na rynku hotelowym.

Robert Kubiak objął stanowisko Senior Surveyor w Zespole Financial Shared Services. Do jego kluczowych obowiązków należy optymalizacja procesów i procedur, wdrażanie oraz audyt zoptymalizowanych procesów i procedur, a także rozwój programów informatycznych.

Katarzyna Lipka objęła stanowisko Senior Surveyor w Zespole Consulting & Research. Katarzyna jako Senior Surveyor zajmuje się analizą rynku powierzchni biurowych w Polsce, doradztwem dla deweloperów w zakresie najlepszego zagospodarowania zabudowanych lub niezabudowanych nieruchomości zlokalizowanych w różnych częściach Polski i opiniowaniem projektów biurowych. Do jej obowiązków należy również strategiczne doradztwo dla użytkowników nieruchomości w zakresie optymalizacji portfela, wyboru lokalizacji, zbycia nadwyżek powierzchni lub nieruchomości.