Do kompetencji nowej Rady Nadzorczej będzie należało sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Grupy Dystrybucyjnej Tradis. Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Arturowi Laskowskiemu, zaś przewodniczącego – Jarosławowi Wawerskiemu.

– Przed Grupą Dystrybucyjną Tradis czas intensywnego wzrostu, rozwoju organicznego, fuzji i przyłączania kolejnych polskich spółek, a także nieustannego udoskonalania poszczególnych aspektów prowadzonej działalności. Celem Tradisu jest pozycja lidera polskiej dystrybucji FMCG. Jako Rada Nadzorcza będziemy wspierać zarząd w jego działaniach i czuwać nad przebiegiem realizowanych projektów – mówi Jarosław Wawerski, przewodniczący Rady Nadzorczej Tradisu. 

Artur Laskowski z handlem związany jest od 1990 roku. Jest współzałożycielem Grupy Handlowej Emperia, powstałej w wyniku fuzji BOS SA z Eldorado SA. Członek zarządu i rad nadzorczych wielu spółek handlowych. W latach 1996 – 2009 członek zarządu i dyrektor finansowy BOS SA, a następnie prezes zarządu spółki. Od czerwca 2009 roku członek Rady Nadzorczej Emperii.

Jarosław Wawerski jest współzałożycielem Grupy Handlowej Emperia i jej największym akcjonariuszem indywidualnym. Z firmą związany od 1990 roku jako wiceprezes zarządu i dyrektor ds. działalności dystrybucyjnej spółki. Do sierpnia 2011 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Dystrybucyjnej Tradis.

Dariusz Kalinowski jest związany z Emperią od 2003 roku. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego. Do sierpnia 2011 r. był jednocześnie członkiem zarządu Tradis, odpowiadającym za finanse, logistykę i administrację. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada stopień MBA European University Centre for Management Studies in Switzerland.

 

R E K L A M A

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału!