Rafał Szyłański

Przykładem projektu, w którym takie precyzyjne analizy przeprowadzono, jest Rondo Park w Słupsku. Imponujące są plany zagospodarowania terenów wokół tego parku. Strefy mieszkaniowe zostały już zatwierdzone przez Urząd Miejski dla prawobrzeżnej części miasta. Jest to część niezagospodarowana dotychczas obiektami handlowymi o skoncentrowanym charakterze.

Centralne położenie inwestycji pomiędzy dwoma funkcjonującymi osiedlami mieszkaniowymi Słupska zapewni codzienny dopływ klientów i właściwe obroty najemcom parku handlowego. Zamożność mieszkańców strefy 5-minutowej oceniana na kilka procent powyżej średniej krajowej. Dla porównania Warszawa to około kilkunastu procent powyżej średniej krajowej w zależności od dzielnicy miasta. Miasto Słupsk dzieli na dwie części rzeka Słupia oraz linia kolejowa Wschód – Zachód, czyli Gdańsk – Szczecin.

W Słupsku działa jedno z największych na Pomorzu centrów handlowych CH Jantar. Jednak w naszym przypadku strategia ulokowania obiektu Rondo Park na przeciwległym krańcu miasta ma zapewnić mieszkańcom codzienną dostępność do proponowanych dziś wyłącznie przez to centrum atrakcji i artykułów. Celem właściciela i inwestora projektu nie jest konkurowanie z CH Jantar, ponieważ byłoby to bezcelowe i niemożliwe. Słuszność podejmowanych dzisiaj decyzji potwierdza już zainteresowanie właścicieli CH Jantar naszym projektem.

Czego by jednak nie mówić, warunkiem koniecznym jest zawsze ulokowanie w obiekcie najlepszego na rynku najemcy w swojej kategorii tzw. Category Killer. Marka jest niezaprzeczalnym magnesem pomagającym podjąć decyzję lokalizacyjną innym najemcom. Dlatego Inwestor Rondo Park prowadzi intensywne rozmowy z międzynarodowymi sieciami spożywczymi, od których nadeszły już pierwsze pozytywne informacje pozwalające na bardzo dobrą ocenę przyjętej przez właściciela strategii.