– Budowę planujemy rozpocząć w pierwszej połowie przyszłego roku – mówi Andrzej Wilczewski, prezes Arkady sp. z o.o. Inwestor uzyskał już zgodę na budowę pierwszej części inwestycji. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na drugą część zlokalizowaną na Starym Mieście. Zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał 2014.

Alchemia to połączenie dwóch przestrzeni w centrum Lublina: pierwszej, usytuowanej w kwartale ulic Świętoduskiej, Lubartowskiej i Bajkowskiego (dawna Przystankowa) na terenach, które przed laty stanowiły główny plac targowy starego Lublina (część śródmiejska) oraz drugiej przestrzeni kwartału kamienic pomiędzy ulicami Olejną, Bramową i Szambelańską (część staromiejska). Obie przestrzenie połączy przejście pod ulicą Lubartowską w rejonie dawnej Furty Olejnej.

Inwestycja lubelskiej spółki Arkady będzie bazować na czteropoziomowym podziemnym parkingu na prawie 1000 samochodów. Stanowił on będzie prawie 80 procent części śródmiejskiej. Integralną częścią inwestycji jest także rozbudowa istniejącego Ratusza o skrzydło północne. Poza tym część naziemną w części śródmiejskiej uzupełnią: odnowiony budynek Arkad z odbudowanym piętrem przeznaczona na cześć gastronomiczną oraz kawiarnia, która stanie zamiast obecnego budynku kas biletowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę tej części inwestycji.

Projekt swoim zasięgiem obejmie również część Starego Miasta, pomiędzy ulicami Bramową, Szambelańską i Olejną. Zlokalizowana będzie tu część usługowa oraz sklepy. Obie części połączy przejście podziemne po ulicą Lubartowską. Łącznie całkowita powierzchnia Alchemii – części śródmiejskiej i staromiejskiej – wynosi ok. 70 tys. metrów kwadratowych, zaś powierzchnia najmu to 24 tys.

Jak zapowiada firma DTZ, odpowiadająca za komercjalizację powierzchni, miejsce znajdą tu marki modowe, reprezentujące najnowsze trendy, dotąd nieobecne w Lublinie.