– Od złożenia wniosku kredytowego do uzyskania wstępnego stanowiska banku mija od dwóch do czterech tygodni. W ciągu następnych czterech-ośmiu tygodni zapada decyzja kredytowa. Umowę kredytową wnioskodawca dostaje po czterech-sześciu tygodniach. A stąd, do uruchomienia kredytu już tylko tydzień. Banki zatem wychodzą naprzeciw inwestorom. Głównymi wymaganiami stawianymi przez nas są m.in.: wkład własny czy potwierdzone przez zarządzających obiektem umowy najmu z najemcami oraz ich warunki. Bierzemy pod uwagę także doświadczenie dewelopera, a także analizujemy obecną i przyszłą konkurencję – powiedział podczas SCF&TF Marcin Dubno, dyrektor departamentu finansowania nieruchomości  z Banku Zachodniego WBK.

Te i inne zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji w nieruchomości handlowe zostały zaprezentowane podczas targów Shopping Center Forum & Trade Fair 2011, które odbyły się w Warszawie w dniach 8-9 września.

W tej chwili Bank Zachodni WBK pracuje nad kilkoma dużymi projektami w dużych miastach. W BZWBK minimalny wymagany wkład własny kształtuje się na poziomie 30 procent. Ile dokładnie dla danego projektu, okazuje się po przeprowadzeniu przez bank analizy. Wysokość wkładu uzależniona jest między innymi od dochodowości inwestycji oraz tego kiedy i w jakiej formie wkład został wniesiony.