Andrzej Lulka

–Trzeba się pogodzić z tym, że obecnie projekty są dużo bardziej złożone niż kiedyś, jeśli chodzi o sytuację prawną i planistyczną. Tak naprawdę projekty, w których zupełnie nie było żadnych problemów, zostały już zrealizowane. – powiedział Andrzej Lulka, partner odpowiedzialny za Departament Praw Nieruchomości Gide Loyrette Nouel . – Takie tereny już są zagospodarowane. Jeżeli mówimy o wielkich miastach, trzeba się pogodzić z tym, że albo trzeba zmienić sytuację prawną, albo zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba rozwiązać kwestię roszczeń reprywatyzacyjnych.

Są również atrakcyjne nieruchomości, które w ogóle nie mają uregulowanego stanu prawnego i trzeba potwierdzić prawnie tytuł danego kontrahenta do nieruchomości, np. poprzez zasiedzenie lub uzyskanie decyzji uwłaszczeniowej. Myślę, że taka złożoność projektów jest immanentną cechą nowych inwestycji.

Gide Loyrette Nouel to międzynarodowa kancelaria świadcząca pomoc prawną na wszystkich etapach projektów związanych z nieruchomościami o przeznaczeniu handlowym, biurowym, mieszkaniowych lub logistycznym. Biuro w Warszawie zostało utworzone w roku 1991. 50 prawników polskich, francuskich oraz angielskich, a w ich gronie 7 partnerów. Prawnicy biura świadczą pomoc prawną na rzecz klientów, tak polskich jak i zagranicznych, w zakresie aspektów prawnych oraz podatkowych realizowanych przez nich inwestycji, w odniesieniu do wszystkich sektorów działalności gospodarczej i we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego.

Andrzej Lulka podczas konferencji będącej częścią Shopping Center Froum & Trade Fair, która odbyła się w dniach 8-9 września przedstawił prezentację pt. Badanie due dilligence centrów handlowych.