Patrick O’Gorman

– Nie ma wątpliwości, że na rynku nieruchomości inwestycyjnych obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 6 miesięcy olbrzymi wzrost cen. Źródłem tego zjawiska jest fakt, iż inwestorzy doceniają wzrost gospodarczy w Polsce i pozytywne dane demograficzne. Inwestorzy wierzą, że przyszłość przyniesie wyższe obroty sieci handlowych, a co za tym idzie wyższe czynsze i wyższe zwroty inwestorom – stwierdził Patrick O’Gorman.

O’Gorman nie uważa, żeby wzrost cen świadczył o przegrzaniu polskiego rynku nieruchomości inwestycyjnych. Jest on odpowiedni, wziąwszy pod uwagę wzrost ekonomiczny w Polsce w porównaniu ze wzrostem w innych krajach Europy. O’Gorman podkreśla, że nasz kraj wypada w tym porównaniu bardzo korzystnie.

Pytany jak widzi następne kilka lat, O’Gorman wyraził pogląd, że rynek nieruchmości w Polsce będzie dalej dojrzewał. Różnica między Polską a bardziej dojrzałymi rynkami, takimi jak Francja, w Niemcy czy Wielka Brytania ma się stopniowo zmniejszać. Polska z punktu widzenia inwestorów ma stać się jednym z najlepszych obszarów inwestycyjnych w Europie.

Dyrektor działu rynków kapitałowych na Europę Środkowo-Wschodnią w CB Richard Ellis był moderatorem panelu dyskusyjnego Finansowanie rynku centrów handlowych podczas zakończonej w piątek konferencji Shopping Center Forum & Trade Fair 2011.