Działki znajdują się przy ul. Chmielnej i al. Jana Pawła. Dla obszaru, na którym zlokalizowane są te tereny, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy przewiduje na tym obszarze zabudowę o charakterze wielofunkcyjnym o wysokości powyżej 30 m. Dla nieruchomości zostały sporządzone przykładowe koncepcje zabudowy terenu kompleksem budynków mieszkalno-biurowo-usługowych o łącznej powierzchni najmu lub sprzedaży ok. 44 tysięcy metrów kwadratowych dla dwóch pierwszych działek oraz 46 tysięcy metrów kwadratowych dla trzeciej działki.

Przedmiotem pierwszego przetargu będzie prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego dwie działki o łącznej powierzchni 9,767 tysiąca metrów kwadratowych (nr ewidencyjny 33/4 oraz 33/5, obręb 6-01-10) wraz z prawem własności zabudowy znajdującej się na powyższych nieruchomościach. Cena wywoławcza nieruchomości to 97 mln zł netto.

Przedmiotem drugiego przetargu będzie prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 7,411 metrów kwadratowych (nr ewidencyjny 33/3, obręb 6-01-10) wraz z prawem własności zabudowy znajdującej się na powyższej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości: 74 mln zł netto.

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Polskie Koleje Państwowe SA. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego. Przetarg organizuje i prowadzi Cushman & Wakefield – międzynarodowa firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych.