Zwycięzcy rankingu podczas SCF&TF

Zwycięzca zdobył najwyższe uznanie ankietowanych w kategorii głównej, to jest ogólnej satysfakcji ze współpracy z centrum. Na tę ocenę złożyły się oceny cząstkowe w następujących czterech kategoriach: (1) komercjalizacja, (2) zarządzanie obiektem, (3) działalność marketingowa i (4) satysfakcja handlowa. Galeria Graffica zajęła również pierwsze miejsce pod względem zarządzania obiektem oraz pod względem działalności marketingowej. W pozostałych dwóch kategoriach – satysfakcji handlowej i komercjalizacji zajęła odpowiednio drugie i dziewiąte miejsce.

Dalsze miejsca w kategorii głównej zajęły następujące obiekty: (2) Galeria Krakowska, (3) Fashion House w Gdańsku, (4) Copernicus w Trouniu, (5) Fashion House w Piasecznie ex ex aequo z Galerią Łódzką, (6) Silesia w Katowicach ex aequo z Focus Park w Zielonej Górze, (7) Galeria Bałtycka w Gdańsku, (8) Arkadia w Warszawie.

Monika Rakowicz, dyrektor działu badań w TNS Pentor, w rozmowie z portalem Retailnet.pl podkreśliła, że to najbardziej rozległe badanie satysfakcji najemców ze współpracy z centrami handlowymi w Polsce. – Jest to badanie unikalne. Na taką skalę nie bada się w Polsce centrów. Widać było duże zaangażowanie ze strony najemców. Jeśli jest jakaś firma, która umieszczona jest w 70 centrach, to musi te 70 centrów ocenić ze względu na szereg kryteriów. Zajmuje to czas i wymaga pracy. Bardzo często słyszę, że najemcy wypełniają taką ankietę przez cały tydzień. Dzielą sobie pracę na odcinki. Myślę, że dla najemców jest to bardzo ważne badanie – powiedziała Rakowicz.

Ranking powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez TNS Pentor metodą wywiadu internetowego CAWI w czerwcu 2011 roku. Ankietę wysłano do 280 sieci handlowych wynajmujących powierzchnię w centrach handlowych mających więcej niż 10 tys. metrów kwadratowych powierzchni. W sumie do 476 osób w tym właścicieli franczyzowych. Na ankietę odpowiedziało ponad 120 osób, uzyskano próbę 48 sieci handlowych. 93 centra handlowe uwzględniono w rankingu.

W części dotyczącej komercjalizacji pytano najemców o ich oceny atrakcyjności miksu najemców, poziomu wynajęcia powierzchni handlowej, poziomu atrakcyjności dopasowania oferty CH do rynku lokalnego. W części dotyczącej zarządzania obiektem pytania dotyczyły poziomu cen w stosunku do cen na rynku lokalnym, adekwatności kosztów wspólnych do jakości świadczonych usług, rzetelności i terminowość rozliczania najemcami, kontaktu z najemcami, zarządzania kryzysowego.

W części dotyczącej działalności marketingowej pytania dotyczyły aktywności marketingowej centrum na rynku lokalnym, dbałości o wizerunek najemców, otwartości centrum handlowego na aktywny marketing najemców. Część kwestionariusza dotycząca satysfakcji handlowej najemców obejmowała pytania o poziom obrotów w relacji do innych lokalizacji lub w ramach całej sieci, poziom obrotów w stosunku do oczekiwań w momencie podejmowania decyzji, pozostawianie obrotów we właściwej relacji do kosztów czynszowych.