Łukasz Lorencki

Wzrost aktywności inwestycyjnej przy ograniczonej podaży obiektów wysokiej klasy sprzyjał spadkowi ich stóp kapitalizacji do ok. 6,25 proc. na koniec drugiego kwartału. Dla nieruchomości w gorszych lokalizacjach, o niższym standardzie lub z mniej korzystną strukturą najemców, inwestorzy wykazywali większą ostrożność, co przełożyło się na wysokość stóp kapitalizacji przekraczających w niektórych przypadkach nawet 10 proc.

Najaktywniejszym podmiotem wśród sprzedających był brytyjski fundusz Carpathian. Finalizowane w pierwszym półroczu 2011 r. transakcje dla nieruchomości funduszu obejmowały m.in. warszawskie
Centrum Handlowym Promenada kupione przez Atrium European Real Estate za 171 mln euro oraz cztery mniejsze galerie handlowe: Tulipan Łódź, Kometa Toruń, Centrum Handlowe Sosnowiec oraz Centrum Handlowe Osowa w Gdańsku, przejęte przez brytyjski fundusz Pradera za 74,7 mln euro.

Zauważalna jest zaostrzająca się konkurencja między centrami handlowymi w głównych miastach wojewódzkich. Dla wyróżniających się obiektów w kluczowych lokalizacjach i o wysokiej klasie najemców, stopy kapitalizacji kształtują się na porównywalnym poziomie do warszawskich galerii handlowych.

Krótkoterminowa prognoza wskazuje na podtrzymanie wysokiej aktywności inwestycyjnej w sektorze handlowym. Wśród nnajważniejszych transakcji, które mają zostać sfinalizowane w drugiej
połowie 2011 r., jest sprzedaż przez GTC 50 proc. udziałów w Galerii Mokotów aktualnemu współwłaścicielowi i zarządcy – Unibail-Rodamco. Ponadto, amerykański fundusz Blackstone Real Estate jest w trakcie przejmowania portfela Rank Progress, obejmującego galerie handlowe w Kłodzku, Kaliszu i Zamościu.