Sylwester Cacek

Przyjęta w kwietniu 2010 roku długoterminowa strategia rozwoju zakłada budowanie sieci restauracji w oparciu o silne i rozpoznawalne marki gastronomiczne działające w systemach franczyzowych w Polsce i masterfranczyzowych za granicą.

Dzięki umowom, które właśnie podpisaliśmy z bankami i odroczeniu spłaty rat kapitałowych Sfinks będzie mógł w ciągu najbliższych trzech lat dysponować większymi środkami na rozwój. To pozwoli nam rozbudować sieci i kontynuować umacnianie pozycji naszych marek na rynku.

Strategia rozwoju spółki zakłada rozwijanie sieci restauracji w modelu franczyzowym. Umożliwia to osobom zainteresowanym – franczyzobiorcom – zainwestowanie w swój własny biznes i prowadzenie restauracji pod znaną marką. Obecnie na zasadach franczyzy działa większość restauracji zarządzanych przez Sfinks Polska.

Spółka jako franczyzodawca odpowiada za przygotowanie całego zaplecza działalności restauracji, tj. pozyskanie lub weryfikację lokalu, aranżację i przygotowanie koncepcji wystroju wnętrz, finansowanie lub pomoc w uzyskaniu finansowania działalności inwestycyjnej, przekazanie know-how operacyjnego franczyzobiorcom, a także szkolenie personelu. Franczyzobiorcy w zamian wnoszą opłatę wstępną oraz opłatę miesięczną. Wysokość tych opłat ustalana jest w oparciu o opracowane standardy i zależy od otwieranego typu konceptu gastronomicznego. Wysokość opłaty miesięcznej dostosowana jest do aktualnych warunków rynkowych.

Przyjęty przez spółkę model budowy zakłada funkcjonowanie w ramach sieci także restauracji własnych, w tym zarządzanych w modelu operatorskim. Lokale operatorskie należą do spółki i są zarządzane przez menedżerów na zasadach zbliżonych do franczyz. Model ten pozwala zwiększyć efektywność działania restauracji oraz stanowi przygotowanie do przekazania restauracji w pełną franczyzę.