Usługa Windows Azure Marketplace, dostępna od początku października w kolejnych 25 krajach, to rozbudowany rynek dla deweloperów, którzy mogą za jego pośrednictwem oferować zbiory danych i gotowe aplikacje.

Dodatkowym atutem jest Interfejs API usługi tłumaczeniowej Microsoft. W Windows Azure Marketplace dostępne jest API usługi Microsoft Translator, dające dostęp do maszynowego tłumaczenia języków. To szansa dla deweloperów którzy chcą, aby ich aplikacje spełniały potrzeby językowe globalnych odbiorców.

Najnowsza wersja programu dodaje obsługę aplikacji typu Windows 8 Metro, zbudowanych z użyciem HTML 5, JavaScriptu, C#, Visual Basica i C++, a także liczne usprawnienia podnoszące wydajność pracy, służące do zapewnienia kompatybilności projektów, zarządzania rozszerzeniami, tworzenia gier, analiz i przeglądów kodu oraz testowania wg metodologii agile.

Fundamentem, na którym tworzone będą aplikacje nowej generacji, jest platforma Microsoft Windows Azure, dostępna dla deweloperów, którzy chcą zapewnić kompletne doznania na wielu różnych urządzeniach, syntetyzować olbrzymie zbiory danych i efektywnie skalować wydajność, aby obsłużyć miliony użytkowników. Platforma Windows Azure posiada m.in. taką funkcję, jak:
georeplikacja, która replikuje zbiory danych typu blob i tabele z Windows Azure między dwoma centrami danych, oddalonymi od siebie o setki kilometrów na tym samym kontynencie, bez dodatkowych kosztów. Zapewnia to większą odporność danych w przypadku poważnych katastrof.