Inwestycja posiada bardzo dobrą lokalizację i połączenie komunikacyjne – w sąsiedztwie inwestycji porusza się ok. 25 tys. pojazdów na dobę. Teren objęty projektem zlokalizowany jest przy ul. Sikorskiego i al. Legionów.

Władze miasta preferują wdrożenie planu polegającego na wniesieniu przez miasto wkładu własnego w formie nieruchomości, a następnie zrealizowanie przez partnera prywatnego robót budowlanych oraz późniejsze zarządzanie powstałą infrastrukturą.

Obecnie na terenie funkcjonują: dworzec autobusowy, targowisko miejskie z obiektami tymczasowymi oraz zespół pawilonów handlowych. Do zachowania pozostaje zabytkowy budynek położony przy al. Legionów – wartownia z bramą – pozostałość dawnego zespołu koszar i magazynów wpisany do rejestru zabytków. Łączna powierzchnia terenu przeznaczona pod budowę centrum komunikacyjnego wynosi ok. 18 tys. metrów kwadratowych.

Aktualnie miasto Łomża prowadzi prace koncepcyjne mające na celu zdefiniowanie możliwie szczegółowego zakresu analizowanego przedsięwzięcia. W ramach projektu zakłada się realizację budynku o dwóch-trzech kondygnacjach i powierzchni użytkowej ok. 15 tys. mkw. Na tym obszarze przewiduje się powstanie zaplecza biurowego dla Urzędu Miejskiego w Łomży – ok. 1300 mkw. i pod transport publiczny PKS i PKP – ok. 500 mkw. Reszta, czyli ok. 13,2 tys. mkw. przeznaczona ma zostać pod powierzchnie handlowo-usługowe.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na I kwartał 2016 roku.