Przewiduje się, że do końca roku centra mogą dostarczyć jeszcze ponad 4,6 mln mkw. nowej powierzchni handlowej. – Jednak na niektórych rynkach możliwe są pewne opóźnienia i wielkość nowej powierzchni może być mniejsza od przewidywań – czytamy w raporcie.

Dziś w przygotowaniu znajduje się obecnie 5,8 mln mkw. Eksperci firmy Cushman & Wakefield oceniają, że wielkość ta może ulec zmianie i że zależeć będzie od popytu ze strony najemców i tempa ożywienia gospodarczego. Wystąpią zatem różnice w tendencjach między poszczególnymi krajami Europy.

Firma Cushman & Wakefield świadczy usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Została założona w 1917 r. i obecnie zatrudnia ponad 13 tys. pracowników w 234 biurach w 61 krajach. Oferuje pełen zakres usług w pięciu głównych obszarach: Obsługa Transakcji (reprezentowanie najemców i wynajmujących na rynku powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych); Rynki Kapitałowe (sprzedaż nieruchomości, zarządzanie inwestycyjne nieruchomościami, bankowość inwestycyjna, finansowanie dłużne i kapitałowe); Rozwiązania dla Inwestorów i Najemców Korporacyjnych (zintegrowane doradztwo strategiczne na rzecz dużych korporacji i właścicieli nieruchomości, w tym zarządzanie nieruchomościami i zarządzanie projektami); Konsulting (doradztwo biznesowe oraz doradztwo w zakresie nieruchomości); Usługi Wyceny i Doradztwa (wycena, analiza HBU, pomoc przy rozstrzyganiu sporów oraz inne specjalistyczne usługi obejmujące różne sektory rynku).