– Profil najemców parku handlowego w Lublińcu dostosowany jest do siły nabywczej mieszkańców Lublińca i okolic – mówi Marceli Maćkiewicz, Leasing Specialist w firmie Retail Concept. – Projekt charakteryzuje przede wszystkim dogodna komunikacja w sąsiedztwie skrzyżowania dróg krajowych nr 11 i 46. Dodatkowym atutem jest nowopowstała restauracja McDonald’s, którą od dnia otwarcia odwiedza dziennie średnio 6 tysięcy osób i łatwość dostępu – dodaje.

Karuela Parki to małe obiekty handlowe, które powstają w miastach do 40 tysięcy mieszkańców. Przeznaczone są do codziennych zakupów z łatwym dostępem dla niezmotoryzowanych klientów, zlokalizowane w pobliżu osiedli mieszkaniowych, z wiodącą rolą sklepu spożywczego. Oprócz Karuzeli Parku wLublińcu inwestor komercjalizuje też Karuzelę w Ciechanowie oraz w Biskupcu.

Retail Concept specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości handlowych w Polsce. Do głównych obszarów jej działalności należą: komercjalizacja i rekomercjalizacja centrów handlowych, opracowania koncepcji architektoniczno-handlowych, a także badania rynkowe dla planowanych i istniejących centrów handlowych. Firma reprezentuje również najemców w procesie rozwoju sieci sklepów.