Nowi pracownicy w zespole CBRE

Grzegorz Woźniakowski został starszym rzeczoznawcą w dziale wycen nieruchomości. Będzie odpowiedzialny za przygotowywanie wycen nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych położonych na terenie Polski. Będzie również monitorował lokalny rynek nieruchomości na potrzeby wycen i analiz opłacalności inwestycji.

Woźniakowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunki Zarządzanie i Marketing oraz Stosunki Międzynarodowe. Ukończył również studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz kierunek Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami na SGGW. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i jest w trakcie zdobywania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Poprzednio pracował w firmie Jones Lang LaSalle na stanowisku starszego rzeczoznawcy.

Jarosław Mikołajczyk dołączył do działu obsługi klientów korporacyjnych jako starszy negocjator. W swojej nowej roli będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych lokalizacji i powierzchni handlowych na terenie Polski oraz przeprowadzanie negocjacji w imieniu klienta w zakresie umów najmu, jak również zakupu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych. Poprzednio był współwłaścicielem agencji zajmującej się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami w Polsce. Pracował również jako starszy inspektor w BRE Banku, gdzie był odpowiedzialny za pozyskiwanie lokali usługowych dla banku pod budowę placówek.

Mikołajczyk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zarządzania nieruchomościami na AGH. Posiada licencję pośrednika nieruchomości.

Firma CB Richard Ellis, z siedzibą w Los Angeles, to światowa firma doradcza działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych (biorąc pod uwagę wysokość dochodów w 2010 roku). CB Richard Ellis zatrudnia około 31 tys. pracowników i obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości w ponad 300 placówkach na całym świecie (z wyłączeniem firm stowarzyszonych i partnerskich).