Wartość zawartej umowy, przyjęta przez strony do czasu ustalenia ostatecznego wynagrodzenia, wynosi: 20.233.500,00 zł brutto. Termin zakończenia umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie centrum handlowego strony ustaliły na 13 miesięcy od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.

Galeria Podkowa to obiekt handlowo-uslugowy o powierzchni całkowitej wynoszącej 13,06 tys. metrów kwadratowych z czego 9,92 tys. mkw. stanowić będzie powierzchnia użytkowa. Powierzchnia handlowo-wystawiennicza do wynajęcia to 4,78 tys. mkw. Obiekt zlokalizowany będzie przy ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej. Na liście pierwszych najemców są sieć MarcPol i drogeria Rossmann.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji na rynku budowlanym w Polsce. Spółka świadczy także usługi transportowe oraz zajmuje się wynajmem sprzętu budowlanego. Główny udział w strukturze sprzedaży według grup asortymentowych spółki stanowiły usługi budowlano-montażowe, na które przypadało od 84 do 94 proc. przychodów ze sprzedaży w ostatnich trzech latach. Wśród nich dotychczas największe przychody generowała sprzedaż budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych, które stanowiły od 42 do 79 proc. sprzedaży usług budowlano-montażowych.