CH Makrum w Bydgoszczy

Z komunikatu Makrum wynika, że kupującym jest spółka związana z rynkiem nieruchomości komercyjnych z siedzibą w Luksemburgu. Strony oszacowały wartość przedmiotu transakcji na kwotę ok. 25 mln euro. Kwota ta może ulec zmianie w toku dalszych negocjacji i po przeprowadzeniu badań due diligence. W liście ustalono harmonogram dalszego postępowania mającego na celu doprowadzenie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży i umowy ostatecznej oraz określenia warunków prawnych i faktycznych, po spełnieniu których możliwe będzie sfinalizowanie transakcji.

– Podanie do wiadomości publicznej informacji o podpisaniu tego listu zostało opóźnione ze względu na interes Makrum, o czym została poinformowana Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie bieżącym z dnia 23.08.2011 r. – czytamy w komunikacie wydanym przez Makrum. Z komunikatu wynika również, że ze względu na pozytywny przebieg wstępnego badania due diligence, strony przedłużyły okres wyłączności na proces badania, prowadzenia negocjacji oraz na termin zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży do dnia 31 października 2011 roku, z zastrzeżeniem, iż istotne uwagi wynikające z prowadzonego badania mogą być zgłoszone przez luksemburską spółkę do dnia 15 października 2011 roku.

Centrum handlowe Makrum powstaje na 9-hektarowej działce przy ulicy Kamiennej i Sułkowskiego. Planowany obiekt będzie miał łączną powierzchnię najmu 57 tysięcy metrów kwadratowych (GLA) z parkingiem na 1,9 tysiąca miejsc postojowych. Jak zapewnia inwestor, w zasięgu 10-minutowej jazdy samochodem mieszka ponad 190 tysięcy osób, a prawie 350 tysięcy może dostać się do centrum w ciągu 30 minut.

Jak informował portal Retailnet w sierpniu, rozpoczęły się już pierwsze prace budowlane. Dotychczasowy plan przewiduje ukończenie galerii w 2013 roku.