Przychody za okres od stycznia do września tego roku wyniosły 727,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2010 o 2,7 procent. Z kolei przychody ze sprzedaży detalicznej za wrzesień wyniosły 86,8 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,9 procent, narastająco za okres styczeń – wrzesień wyniosły 646,8 mln zł i były wyższe o 3,7 procent w stosunku do tego samego okresu 2010 roku.

Dla porównania, przychody za okres styczeń – sierpień wyniosły 624,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2010 o 6,2 procent. Zaś przychody ze sprzedaży detalicznej za miesiąc sierpień wyniosły 63,5 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,5 procent, narastająco za okres styczeń – sierpień wyniosły 560,0 mln zł i były wyższe o 7,6 procent w stosunku do tego samego okresu 2010 roku.

Grupa NG2 jest polskim producentem i sprzedawcą detalicznym obuwia. Posiada obecnie 707 placówek w tym: 274 salony CCC, 45 sklepów CCC w Republice Czeskiej, 48 butików Quazi, 220 placówek Boti, 52 salony franczyzowe CCC i 68 sklepów franczyzowych Boti. Aktualnie firma posiada 67 marek, najpopularniejszą z nich jest Lasocki. Od 2004 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.