Współpracę z zarządcami obiektów handlowych oceniło 93 najemców polskich centrów handlowych. Najemców pytano m.in. o zadowolenie z komercjalizacji, zarządzanie obiektem, działania marketingowe oraz o ogólną satysfakcję handlową z obecności w centrum.

W ocenie ponad 120 osób, które wzięły udział w badaniu, gdański Fashion House zdobył trzecie miejsce pod względem satysfakcji najemców ze współpracy z zarządzającymi centrum. Na to wyróżnienie złożyły się pośrednie oceny jakie zdobył ten obiekt: trzecie miejsce w Polsce pod względem zarządzania, drugie miejsce pod względem działalności marketingowej, piętnaste pod względem satysfakcji handlowej i dwudzieste trzecie miejsce pod względem komercjalizacji.

W rankingu TNS Pentor także wysokie – piąte miejsce zajął drugi obiekt funduszu – Fashion House w Warszawie, który najemcy wyróżnili piątym miejscem pod względem zarządzania centrum, dwunastym pod względem satysfakcji handlowej, piętnastym pod względem komercjalizacji i piątym miejscem w Polsce pod względem działalności marketingowej.

– To wyróżnienie jest dla nas, jako właściciela obiektów, wyrazem najwyższego zaufania, tym istotniejszym, iż doceniła nas najbardziej wymagająca grupa – nasi najemcy – komentuje Mirosław Januszko, wiceprezes ds. inwestycji Polonia Property Funds.

– To, co wyróżnia centra Fashion House w mojej ocenie, jako najemcy obu nagrodzonych obiektów, to przede wszystkim zaangażowanie dyrekcji w codzienne funkcjonowanie centrum. Bardzo sobie cenię traktowanie przez zarządzających zapisów umów, jako zasad określających współpracę dwóch partnerów, a nie jako pułapki, w którą udało się schwytać najemcę. Nie do przecenienia jest także łatwość kontaktu z zarządzającymi i wiedza, kto, za co odpowiada w organizacji (także w przypadku, gdy niektóre operacje są outsoursowane), co nie jest zawsze tak oczywiste, jak być powinno. Dzięki utrzymaniu czynszu i opłat na rozsądnym poziomie następuje sprawna wymiana najemców, którzy nie odnajdują się czasem w Fashion House. Dla nas, jako najemcy istotne jest też regularne dostarczanie tygodniowych statystyk sprzedażowych, na co zawsze możemy liczyć w obiektach Fashion House – mówi Zofia Morbiato, dyrektor ds. rozwoju marek Venezia i Unisono.

Ranking został opracowany metodą wywiadu internetowego CAWI w czerwcu 2011 roku. Ankietę wysłano do 280 sieci handlowych wynajmujących lokale w centrach handlowych o powierzchni ponad 10 tys. metrów kwadratowych – łącznie do 476 osób, w tym właścicieli franczyzowych. Na ankietę odpowiedziało ponad 120 osób, uzyskano próbę 48 sieci handlowych, 93 centra handlowe uwzględniono w badaniu. Przedstawiciele sieci handlowych oceniali m.in.: atrakcyjność miksu najemców oraz dopasowanie oferty centrum do rynku lokalnego, a także adekwatności kosztów wspólnych do jakości świadczonych usług, rzetelności i terminowość rozliczania najemcami, kontaktu z najemcami oraz zarządzania kryzysowego.