Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym. McGovern zwiększył swój udział w akcjonariacie AmRest do łącznie około 1,46 mln akcji AmRest, co stanowi 6,89  proc. kapitału zakładowego spółki i uprawnia łącznie do 1,47 mln  głosów, tj. 6,95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jest to czwarta informacja o nabyciu przez McGoverna akcji AmRestu w ciągu ostatnich 10 dni. Wcześniej informowano trzykrotnie o zakupach akcji, które pozwoliły McGovernowi zwiększyć udział w kapitale spółki z 6,84 do 6,89 proc. Od maja zaś poprzez szereg transakcji jego udzial wzrósł o blisko 0,45 proc. do dzisiejszego poziomu 6,95 proc.

Henry McGovern jest bezpośrednim właścicielem akcji spółki AmRest, a także poprzez spółki, które są jego 100-proc. własnością. Są to International Restaurant Investments, LLC i Metropolitan Properties International.

Oprócz McGoverna głównymi udziałowcami w firmie AmRest są: WP Holdings VII B.V. – 32,99 proc., BZ WBK AIB AM – 12,6 proc., ING OFE – 17,13 proc. i Aviva OFE – 6,65 proc. Ponadto 23,76 proc. akcji znajduje się w akcjonariacie rozproszonym.

AmRest ma obecnie 656 restauracji – z tego aż 244 w Polsce. Na polskie portfolio składają się 142 restauracje KFC, 60 pizzerii Pizza Hut, 26 restauracji Burger King i 16 kawiarni Starbucks. Niemało jest też lokali należących do AmRestu w Hiszpanii – 146 i w USA – 103 (marki Applebee’s). Ponadto lokale należące do firmy obecne są w Czechach – 75, w Rosji – 51 i na Węgrzech – 26 . Jest też po kilka lokali w Bułgarii , Serbii i Francji – w sumie 11.