Pomysł opracowany przez pracownię architektoniczną Redan dotyczy obszaru około czterech hektarów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dworca, ograniczonym ulicą Tęczową, placem Orląt Lwowskich i Braniborską we Wrocławiu. Wokół dworca Wrocław Świebodzki zaprojektowano wielofunkcyjne Centrum Świebodzkie o charakterze handlowo-usługowym. Koncepcja zakłada wyłączenie budynku dworca z obsługi podróżnych i zmianę jego funkcji przy zachowaniu zabytkowego charakteru obiektu. Dworzec wedle planu stanie się obiektem handlowo-usługowym pełniącym również funkcję kulturalną i hotelową. Południowe skrzydło obiektu projektanci przeznaczyli na lokale gastronomiczne. Całkowitą nowością jest zlokalizowanie – w zachodnim skrzydle dworca – hotelu wraz z restauracją i centrum spa&wellness. Dawne perony zostaną zadaszone. Powstała w ten sposób przestrzeń będzie przeznaczona na pawilony handlowe. Takie zagospodarowanie dworca Wrocław Świebodzki nie oznacza, jak informuje zarząd PKP SA, rezygnacji z uruchomienia ruchu kolejowego w jego bliskim sąsiedztwie. Obsługę podróżnych miałby zapewnić nowy budynek dworca (zlokalizowany za obecnym dworcem Wrocław Świebodzki) wraz z zadaszonymi peronami. Budynek ten tylko w części pełnił by funkcję dworca, natomiast większość jego powierzchnia miałaby funkcję handlowo-usługową. Co więcej za pomocą nadziemnych łączników byłby on połączony z innymi nowymi budynkami tworząc funkcjonalnie powiązane centrum handlowo-rozrywkowo-biurowe.

– Na początku tego roku przedstawiliśmy wykonaną na nasze zlecenie koncepcję architektoniczną-urbanistyczną i funkcjonalną przebudowy i rewitalizacji dworca Wrocław Świebodzki, którą przygotowała pracownia architektoniczna Redan. Koncepcja stanowi ramy naszej polityki wobec tego obszaru w kolejnych latach, także trudno obecnie określić czasowy horyzont realizacji tego przedsięwzięcia i jego ostateczny kształt. Wszak jest to koncepcja, a nie projekt. Koniecznością przy realizacji tych planów jest szeroka współpraca z Urzędem Miejskim Wrocław i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, głównie w kwestiach aspektów komunikacyjnych takich jak drogi czy uruchomienie linii kolejowej. Drugą zasadniczą kwestią związaną z realizacją tej koncepcji jest uruchomienie ruchu kolejowego z dworca Wrocław Świebodzki, które jest kluczową sprawą dla realizacji koncepcji. Trzecią jest znalezienie źródeł finansowania niezbędnego dla realizacji inwestycji. Wszystkie te elementy będą miały bezpośredni wpływ na czas realizacji koncepcji – mówi w rozmowie z Retailnet.pl Bartłomiej Sarna, reprezentujący PKP SA we Wrocławiu.