Polskie Koleje Państwowe SA ogłaszają przetarg ustny nieograniczony. Obejmuje on sprzedaż prawa użytkowania wieczystego trzech działek o łącznej powierzchni ok. 1,26 ha wraz z prawem własności znajdujących się na działkach budynków, budowli i urządzeń. Warunkiem przystąpienia jest wpłata wadium na konto oddziału wskazane w regulaminie przetargowym w terminie do dnia 24 października 2011 r. Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, którą objęta jest nieruchomość wystawiona na sprzedaż, przewiduje rewitalizację dworca Wrocław Główny wraz z otoczeniem. Ma to być w przyszłości nowoczesna przestrzeń o charakterze centrotwórczym. Planiście chcieliby, aby pełniła funkcje handlowo-usługowe i hotelowe. Hotel powinien powstać w zachodniej części nieruchomości w pobliżu wiaduktu kolejowego. Z kolei pawilony mają być zlokalizowane wzdłuż ulicy Suchej. Koncepcja, przewiduje, że parter zajmować będą lokale handlowe i usługowe, a wyżesz piętra zajmą biura.

Przetarg odbędzie się 26 października 2011 o godz. 10.00 w siedzibie PKP SA Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13.