Wzrośnie udział transakcji międzynarodowych

Dane wskazują również na inną prawidłowość. Dziś prym wiodą fundusze, które skupiają się na inwestowaniu w nieruchomości zlokalizowane na terenie jednego kraju. W ich posiadaniu znajduje się 52 proc. z dostępnych aktualnie środków. W 2009 roku takich funduszy było 30 proc. Zdaniem ekspertów DTZ jest to skutek kryzysu. Fundusze ograniczają ryzyko inwestycyjne, lokując środki na rynkach, które najlepiej znają. Jednocześnie jednak dywersyfikują to ryzyko, lokując pieniądze w projektach różnego typu . Blisko 80 proc. dostępnego kapitału pochodzi od inwestorów, którzy poszukują okazji inwestycyjnych w kilku sektorach rynku.

DTZ jest globalnym doradcą z zakresu nieruchomości, posiadającym biura zlokalizowane w 145 miastach w 43 krajach. Firma działa na rzecz inwestorów, instytucji finansowych, firm – właścicieli i najemców nieruchomości, a także instytucji rządowych i samorządowych. Korzenie przedsiębiorstwa sięgają 1784 roku, kiedy została utworzona w Wielkiej Brytanii spółka, która wraz z przemianami własnościowo-prawnymi i systematycznym zwiększaniem skali działania przekształciła się w firmę DTZ. W Polsce firma DTZ obecna jest od 1994 roku. Zatrudnia ponad 260 osób i stanowi część spółki DTZ Holdings plc, notowanej od 1987 r. na giełdzie papierów wartościowych w Londynie.