Przygotowany przez DTZ raport The Great Wall of Money analizuje wielkość środków przeznaczonych na inwestycje w nieruchomości oraz najbardziej obecnie atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Z analizy wynika, że jedynie w Amerykach wzrosła ogólna suma kapitału. Odnotowany w tym regionie wzrost wysokości kapitału o 3 proc. pozwolił osiągnąć poziom 114 miliardów dolarów. W Regionie Azji i Pacyfiku zanotowano spadek o 12 proc. – do poziomu 91 miliardów dolarów, a w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) do poziomu 111 milardów dolarów co oznacza spadek o 3 proc.

W związku z ogólną sytuacją makroekonomiczną ograniczenie wysokości kapitału przeznaczonego do ulokowania w nieruchomości nie było dla nas zaskoczeniem – mówi Nigel Almond, Associate Director w Dziale Prognoz i Doradztwa Strategicznego DTZ. – Fundusze skupione są obecnie na maksymalizacji zysków i skutecznym inwestowaniu posiadanych środków. Nie prowadzą zakrojonych na szeroką skalę działań zmierzających do pozyskania nowego kapitału. Na przestrzeni 2010 roku i pierwszej połowy roku 2011 ilość transakcji znacznie wzrosła na rynkach Regionu Azji i Pacyfiku. W regionie EMEA nie zaobserwowaliśmy znaczącego wzrostu liczby transakcji, co może oznaczać, że inwestujące na terenie regionu fundusze mają problemy ze znalezieniem atrakcyjnych nieruchomości – wyjaśnia Nigel Almond.