Wyniki finansowe za trzeci kwartał

Z komunikatu przedstawionego przez spółkę wynika również, że zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 8,30 mln zł, wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 40,58 mln zł wobec 31,77 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w kwartałach od pierwszego do trzeciego 2011 roku spółka miała 15,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 121,29 mln zł wobec 100,38 mln zł. W ujęciu jednostkowym w tym czasie spółka miała 18,17 mln zł zysku netto wobec 9,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Ewa Bobkowska, prezes P.A. Nova 3 października br. w rozmowie z PAP powiedziała, że na rynku nie widać spowolnienia, a zainteresowanie budownictwem komercyjnym dla sieci handlowych powinno się utrzymać na wysokim poziomie przez najbliższe trzy lata. Prezes poinformowała także, że P.A. Nova zamierza zdywersyfikować działalność poprzez realizację galerii i parków handlowych na własny rachunek. – Docelowo do 2014 roku chcemy mieć 100 tys. mkw. powierzchni najmu, zapewniających stałe wpływy – powiedziała Bobkowska w rozmowie z PAP. W 2014 roku powierzchnia najmu ma wynieść 100 tys. mkw., a przychody spółki z tego tytułu będą stanowiły 20-30 proc. całkowitych obrotów. Obecnie udział najmu w jej całkowitych obrotach wynosi 10 proc.