Michael Rhydderch, dyrektor zespołu ds. rynków kapitałowych w Europie

Tempo wzrostu inwestycji wyraźnie spowolniło, ale ich wartość utrzymuje się na stabilnym poziomie. W porównaniu z innymi kategoriami aktywów nieruchomości cieszą się w obecnych warunkach coraz większym zainteresowaniem kupujących.

Według powszechnego przekonania inwestorzy uciekają w nieruchomości wysokiej jakości na najważniejszych rynkach, ale obraz sytuacji nie jest tak prosty. Inwestorzy są bardzo wymagający, ale dla wielu ważne jest nie tylko niskie ryzyko, lecz również odpowiednia wartość nieruchomości. W ubiegłym kwartale największy wzrost aktywności odnotowano między innymi we Francji i Szwajcarii oraz w Czechach, Polsce, na Węgrzech i Słowacji, ponieważ inwestorzy zaczęli wyraźniej zaznaczać swoją obecność w Europie Środkowej. Jednocześnie Rosja awansowała z ubiegłorocznej dziewiątej pozycji na piąte miejsce w Europie przy wolumenie obrotów przekraczającym łączną wartość transakcji dla Czech, Polski, Węgier i Słowacji.

Wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych w trzecim kwartale br. wynika głównie z większej aktywności nabywców międzynarodowych, którzy powiększyli udział w rynku z poziomu 34-35 proc. w pierwszych dwóch kwartałach do ponad 40 proc. W ostatnim kwartale nie odnotowano większych zmian w strukturze aktywności – obroty w sektorze nieruchomości handlowych, biurowych i przemysłowo-magazynowych wyniosły odpowiednio około 31, 45 i 7 proc. – mówi Michael Rhydderch dyrektor zespołu ds. rynków kapitałowych w Europie Cushman & Wakefield.