Prognozy finansowe firmy Komputronik

Prognoza, która została sporządzona w oparciu o budżet Emitenta na 2011/2012 rok, uwzględniający realne wzrosty w stosunku do wyników osiągniętych w roku ubiegłym, zakłada wzrosty sprzedaży głównie na rynku krajowym, gdzie spółka osiąga zdecydowaną większość przychodów.

Spółka zakłada, że w roku obrotowym, który kończy się 31 marca 2012 roku, osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 1,02 mld zł, EBITDA sięgnie zaś 26,9 mln zł, a zysk netto wyniesie 14,6 mln zł.
Plan zakłada także dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych i stopniowe zwiększanie udziału przychodów ze sprzedaży eksportowej w całości przychodów.

Prognoza została sporządzona w oparciu o bieżący poziom realizacji budżetu oraz realizowane wzrosty sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku. Emitent nie przewiduje także istotnych zmian stóp procentowych.

Komputronik SA od 15 lat jest dystrybutorem sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów elektronicznych, a także od niedawna produktów AGD i RTV. W tym czasie spółka stworzyła sieć sprzedaży złożoną z około 250 salonów, zrealizowała blisko dwa miliony zamówień w internetowym sklepie Komputronik.pl i przeprowadziła udany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.