Gant odnotowuje spory wzrost przychodów

Z raportu przedstawionego przez spółkę wynika, że przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale br. wzrosły ponad 300 procent w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Tak znaczący wzrost sprzedaży spowodowany był działalnością deweloperską spółki. EBIT wzrósł ponad jedenastokrotnie, a wynik netto wyszedł na plus wobec straty odnotowanej przed rokiem. Zasadniczy wpływ na wyniki miały także dodatnie różnice kursowe z wyceny Centrum Handlowego Marino. Spółka odnotowała też wyższe koszty z tytułu transakcji płatności w formie akcji oraz koszty finansowe.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Obecna jest w siedmiu polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój.

Spółka zrealizowała z powodzeniem kilkadziesiąt inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, w tym zmodernizowane i otwarte w 2008 roku nowoczesne Centrum Handlowe Marino we Wrocławiu. Od 1998 roku Gant notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.