Obroty we wrześniu niższe od zakładanych

Szczególnie obroty we wrześniu były niższe od zakładanych. Wpływ na taki wynik miały przede wszystkim, jak poinformował zarząd Grupy Redan, niesprzyjające warunki pogodowe oraz osłabienie złotego wobec USD, które spowodowało stratę na różnicach kursowych.

– Na obroty w takich miesiącach jak marzec i wrzesień duży wpływ mają warunki pogodowe – zimny początek wiosny, lub – tak jak w tym roku – bardzo ciepły początek jesieni – nie sprzyjają sprzedaży nowych kolekcji – mówi Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan S.A. Dodatkowo w wyniku umocnienia złotego wobec USD w III kwartale Grupa Redan poniosła stratę w wysokości 1,1 mln zł na różnicach kursowych. Jest to wynik o 2,4 mln zł gorszy niż w III kwartale 2010 r. gdy Spółka uzyskała 1,3 mln zł zysku z tego tytułu.

Razem niższa od zakładanej marża handlowa oraz straty na różnicach kursowych spowodowały, że całkowity zysk Grupy uległ zmniejszeniu. Narastająco po trzech kwartałach 2011 r. osiągnął on poziom 0,25 mln zł wobec 1,5 mln zł rok wcześniej. Wynik ten jest niższy od zakładanego na ten okres. Dlatego Zarząd Redanu podjął decyzję o weryfikacji prognozy wyników na bieżący rok. W 2011 r. Grupa Redan uzyska przychody ze sprzedaży na poziomie 382 mln zł oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 6,5 mln zł .

Zarząd spółki ma jednak nadzieję na lepsze wyniki w kolejnych miesiącach. Przychody zrealizowane przez Grupę Redan w październiku były już o 26 procent wyższe od zeszłorocznych i wyniosły 40,5 mln zł, natomiast szacunkowa wartość marży handlowej powiększyła się o 25 procent.

Poprawa pogody na bardziej pro-sprzedażową, czyli ochłodzenie w październiku od razu przełożyło się na dynamiczny wzrost sprzedaży. W październiku dobrze zarobiliśmy, a przed nami jeszcze najlepszy dla sprzedaży detalicznej grudzień. To powoduje, że jestem spokojny o realizację aktualnej prognozy wyniku na ten rok – dodaje Kruszyński.

Redan SA jest operatorem takich marek odzieżowych jak Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci sklepów Textilmarket.