Manufaktura w Łodzi

W procesie certyfikacji BREEAM In-Use Manufaktura zdobyła ocenę bardzo dobrą (very good) w obszarze zarządzania budynkiem oraz w zakresie ekologicznej charakterystyki obiektu. – Są to wyjątkowo dobre wyniki – podkreśla Hans van de Sanden, asesor BREEAM International. –Z danych BRE z kwietnia 2011 r. wynika, że zaledwie 3 proc. budynków otrzymało certyfikat Very Good za zarządzanie i tylko 13 proc. budynków otrzymało certyfikat Very Good dla obiektu. Wniosek? Manufaktura to obiekt dobrze zaprojektowany i dobrze skomunikowany, a sposób zarządzania nim przez firmę Apsys budzi szacunek – wyjaśnia asesor Hans van de Sanden.

– Przejście przez tak szczegółowy proces badania, jakim jest BREEAM In-Use, z bardzo dobrymi wynikami jest dla nas powodem do ogromnej satysfakcji – mówi Fabrice Bansay, prezes Apsys Polska. – Manufaktura jest naszym flagowym centrum handlowym w Polsce, a także jednym z najważniejszych obiektów w całym europejskim portfolio Apsys. Dzięki temu, że przeszła proces certyfikacji zidentyfikowaliśmy kolejne obszary, które poddamy modernizacji zyskując tym samym dalsze oszczędności dzięki jeszcze większej redukcji kosztów funkcjonowania tego obiektu. Doświadczenie jakie zyskaliśmy dzięki certyfikacji BREEAM w przypadku Manufaktury i katowickich 3 Stawów, wykorzystamy w pozostałych zarządzanych przez naszą firmę centrach handlowych. Zaproponujemy ich właścicielom wdrożenie odpowiednich rozwiązań, które podnoszą wartość obiektów w zakresie ich oddziaływania na środowisko naturalne, umożliwiając jednocześnie optymalizację kosztów utrzymania. Dzięki temu, że jesteśmy pionierem certyfikacji BREEM In-Use i posiadamy rozległe i unikatowe know-how w zarządzaniu centrami handlowymi możemy współpracować z każdym właścicielem na korzyść każdego projektu w celu podniesienia jego wartości i obniżenia kosztów utrzymania – dodaje Fabrice Bansay.

BREEAM In-Use jest stosowanym w Europie systemem certyfikowania obiektów już istniejących. Proces certyfikacji obejmuje ocenę kilkudziesięciu czynników, takich jak: efektywność energetyczna obiektu, sposób zarządzania odpadami, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, dostępność komunikacyjna obiektu czy udogodnienia dla gości i pracowników. Przeprowadzenie certyfikacji wymaga zatrudnienia licencjonowanego asesora BREEAM. Audyt BREEAM In-Use Manufaktury wykonała firma Grontmij.