Prace przy budowie kompleksu komunikacyjno-handlowego w Katowicach

Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są teraz od strony placu Szewczyka i ul. 3 Maja, gdzie budowa zaczyna się zrównywać z poziomem ulicy.

Od maja, kiedy z budowy usunięto już 50 proc. ziemi, do listopada wywożono pozostałe 40 proc. Usunięcie pozostałych 10 proc. urobku zaplanowano dopiero na luty 2012, do tego czasu posłuży do konstrukcji rampy, z której skorzystają samochody przy wywozie i dostarczaniu materiałów na budowę, w ramach której powstanie łącznie 200 tys. mkw. nowej powierzchni użytkowej.

– Po tym jak w maju br. zakończono budowę ścian szczelinowych wraz z oczepami, w czerwcu rozpoczęto wylewanie płyty fundamentowej. Dotychczas wykonano 40 proc. prac w tym zakresie – w części Galerii Katowickiej w rejonie ul. 3 Maja oraz dla nowopowstałego dworca kolejowego, wylewając 11 tys. m3 betonu. Pod płytą ułożono tzw. chudy beton oraz wyłożono warstwę izolacyjną – mówi Antoni Pomorski, dyrektor projektu i przedstawiciel inwestora, hiszpańskiej spółki Neinver.

Przy powstających właśnie podziemnym dworcu autobusowym, nowym placu Szewczyka, podziemnym parkingu oraz Galerii Katowickiej pracuje już pięć żurawi z dziewięciu planowanych. Długość wysięgnika największego z nich ma aż 70 metrów, przy możliwej wysokości podnoszenia na 56,74 metrów.

Dworzec kolejowy zostanie oddany do użytku w połowie 2012 roku, a galeria handlowa rok później.