Sukcesja

Według zamierzeń inwestora, spółki Fabryka Biznesu, Sukcesja ma się stać wiodącym pod względem ekologicznym i energooszczędnym obiektem handlowo-rozrywkowym w województwie łódzkim oraz pierwszym z certyfikatem BREEAM. Wcześniej inwestor rozważał certyfikację w amerykańskim systemie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), zdecydował się jednak na brytyjski.
– Oba systemy są porównywalne, mają taką samą rangę i uwzględniają podobne kryteria. Wspólnie z projektantami uznaliśmy jednak, że bliższy polskim realiom jest system brytyjski, oparty w dużej mierze na normach europejskich – wyjaśnia Krzysztof Apostolidis, prezes Fabryki Biznesu.

Architekci pracują obecnie nad dostosowaniem szczegółowych rozwiązań do restrykcyjnych wymogów certyfikacji. Projekt przewiduje m.in. pompy ciepła, kolektory słoneczne, będzie też zielony dach podlewany specjalnie magazynowaną wodą deszczową.  – To łącznie kilkaset czynników, dotyczących różnych aspektów budowy i funkcjonowania obiektu oraz zarządzania nim zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa – mówi Agnieszka Staszczyszyn, architekt, partner w spółce Group-Arch, projektanta Sukcesji. – Chodzi na przykład o system segregacji odpadów, w tym np. świetlówek i baterii, wykorzystanie certyfikowanych materiałów budowlanych o odpowiednich parametrach, system stałego monitoringu tras ich dostaw pod kątem emisji spalin, czy wreszcie sposób prowadzenia budowy z poszanowaniem stosunków dobrosąsiedzkich – dodaje Staszczyszyn.