Kraj jest liderem wśród siedmiu państw regionu

Trzy pierwsze kwartały tego roku grupa zakończyła zyskiem brutto na sprzedaży w wysokości 7,2 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 r. notowano jeszcze stratę wynoszącą 1,2 mln zł. Ponadto, po trzech kwartałach br. Sfinks może się pochwalić dodatnim skonsolidowanym wynikiem EBITDA w wysokości 4,1 mln zł w porównaniu do -6,9 mln zł uzyskanych rok temu.

Znaczącą poprawę w raportowanym okresie osiągnięto także w przypadku innych kluczowych kategorii finansowych. Wynik operacyjny poprawił się o 77 proc., a wynik netto o 60 proc. Systematyczna poprawa wyników Sfinks Polska potwierdza utrwalenie się wzrostowego trendu sprzedaży w restauracjach oraz rosnącej rentowności grupy.

Najlepsze wyniki wśród sieci należących do Sfinks Polska, osiągnął WOOK. W okresie od stycznie do września 2011 r. dynamika obrotów wyniosła 15,7 proc. Z kolei sieć Sphinx urosła po trzech kwartałach b.r. o 8,1%.

– Trzeci kwartał roku tradycyjnie sprzyja sprzedaży gastronomicznej, jednak kluczowe znaczenie dla naszych wyników miały coraz lepsza struktura kosztów grupy, zmiana modelu zarządzania restauracjami i dalsza optymalizacja centralnego zaopatrzenia – stwierdził Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.