Verano to sklep multibrandowy z odzieżą

Przychód z wynajmu netto wzrósł o 14,8 procent do 115,1 mln euro w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego z 100,2 mln euro. Marża operacyjna wzrosła do 91,1 procent. W trzecim kwartale roku ubiegłego wynosiła 89,6 procent.

EBITDA wyłączając wynik wyceny wzrósł o 50,2 procent, a gotówka netto wygenerowana z działalności operacyjnej wyniosła 69,7 mln euro. Wartość portfolio przynoszącego zyski wzrosła do dwóch mld euro na dzień 30 września 2011 głównie w wyniku nabycia Promenady i Palác Flóra za odpowiednio 171 mln euro i 191 mln euro, jak również rewaluacji w kwocie 112,4 mln euro.

– W 2011 roku zrobiliśmy duży krok zbliżający nas do osiągnięcia celu – zdobycia pozycji czołowego właściciela centrów handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jestem bardzo zadowolona z osiągniętych wyników finansowych. Wzmocniliśmy nasze portfolio poprzez nabycie dwóch reprezentacyjnych centrów handlowych w miastach stołecznych Pradze i Warszawie, polepszyliśmy nasze aktualne portfolio przez liczne inicjatywy zarządzania aktywami i wzmocniliśmy nasz rating kredytu korporacyjnego. Znajdując się w silnej pozycji finansowej, zdajemy sobie sprawę z trwającej niepewności wokół prognoz ekonomicznych dla strefy euro; dlatego będziemy kontynuować stosowanie rzetelnego i ostrożnego podejścia we wszystkich naszych operacjach – skomentowała wyniki Rachel Lavine, CEO Europejskiego Rynku Nieruchomości Atrium.