Firmy wybudują powierzchnie biurowe, handlowe i mieszkalne.

– Obecnie realizowane w Polsce centra nie tylko nie odbiegają od europejskich standardów, ale są często tych standardów wyznacznikiem – uważa Marcin Materny, dyrektor Działu Centrów Handlowych Zagranica w Echo Investment. – W całej Europie centra przygotowują, projektują i komercjalizują doświadczone zespoły, bardzo często korzystając z pomocy międzynarodowych czy globalnych firm doradczych – dodaje Materny.

Dyrektor działu Centrów Handlowych Zagranica w Echo Investment w rozmowie z Retailnet.pl wyraził pogląd, że na sukces centrum handlowego, składają się przede wszystkim takie czynniki jak: właściwe rozpoznanie rynku, odpowiednio przygotowana oferta dla najemców, prawidłowa komercjalizacja, a ponadto efektowana architektura i realizacja projektu według światowych standardów. Złożenie tych elementów powoduje, że frekwencja centrum jest wysoka i przynosi odpowiednio wysokie obrotów najemcom.

– Mamy nadzieję, że ta nagroda zachęci najemców, szczególnie tych, nieobecnych jeszcze w Polsce, do bliższego przyjrzenia się naszemu rynkowi retail i zwrócenia uwagi na możliwości, jakie oferują rynki lokalne. Sukces Galerii Echo, zrealizowanej w dwustutysięcznych Kielcach, świadczy nie tylko o dobrej kondycji całego polskiego rynku, ale też o tym, że dobre projekty można realizować z powodzeniem w ośrodkach regionalnych – dodaje Materny.