Tchibo powiększa liczbę salonów

Plan Atlasa, jak czytamy w Pulsie Biznesu, zakłada realizację kilku pomysłów, m.in. wynajęcie pozostałej części budynku Millenium Plaza, przygotowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę wieżowca HPO usytuowanego obok warszawskiego hotelu Hilton bądź zakup działki w Polsce pod centrum handlowe. Spółka ma przygotować także projekt parku handlowego, który zagospodaruje działkę w Bukareszcie należącą do firmy.

Atlas prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech i Rumunii, inwestując w dochodowe aktywa i realizując przedsięwzięcia deweloperskie. Akcje spółki Atlas są przedmiotem obrotu na rynku AIM Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie są oznaczone kodem ATLS. Cele działalności spółki Atlas obejmują: inwestowanie w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, budowę przedsięwzięć deweloperskich oraz zapewnianie inwestorom atrakcyjnych zysków poprzez połączenie dochodów z dywidendy oraz wzrostu wartości zainwestowanego kapitału.

Spółka inwestuje w krajach oferujących atrakcyjne warunki inwestowania, w tym stabilną sytuację polityczną i gospodarczą, silny wzrost PKB oraz niską inflację, a także w krajach przyciągających coraz większe bezpośrednie inwestycje zagraniczne w związku ze swym członkowstwem w UE lub planowanym przystąpieniem do Unii.