McDonald's prowadzi w Polsce 276 restauracji

– W centrali McDonald’s Polska oraz w restauracjach, którym sami zarządzamy, pracuje obecnie ponad 8 tysięcy osób. Aby usprawnić zarządzanie tak liczną grupą pracowników musieliśmy zmodernizować użytkowany przez nas system klasy HRM. Dzięki wprowadzonym zmianom jesteśmy w stanie lepiej zarządzać personelem – mówi Hanna Babraj, kierownik w Dziale Księgowości ds. Płac w McDonald’s Polska.

Nowa wersja rozwiązania Asseco HR została wyposażona w moduł wspomagający planowanie grafików pracownikom restauracji. Modł korzysta z informacji o zadeklarowanej przez pracowników dyspozycyjności. Wyposażony jest także w kontrolę zgodności zaplanowanego czasu pracy z przepisami kodeksu pracy. System umożliwił automatyczny import do systemu faktycznie przepracowanych godzin, zarejestrowanych w restauracyjnym systemie RCP. W nowej wersji został bardzo rozbudowany mechanizm zamykania miesiąca. Dane na podstawie których naliczane są wynagrodzenia, kontrolowane są pod względem poprawności jeszcze przed procesem naliczania, a wyniki tych kontroli zapisywane są na trwałe w bazie.

Firma McDonald’s Polska od 1995 roku użytkuje system dostarczony przez Asseco Business Solutions – dawniej Softlab sp. z o.o.. Wspomaga on zarządzanie zasobami ludzkimi w takich obszarach jak m.in. obsługa zatrudniania i rozliczania pracowników, planowanie, kontrolowanie i rozliczanie czasu pracy, ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich, naliczanie list wypłat czy rozliczanie wynagrodzeń.