60 proc. klientów galerii to kobiety

Aż 33 proc. klientów centrów handlowych to osoby w wieku 16-25 lat, 27 proc. to osoby w przedziale wiekowym 26-35 lat, 16 proc. – 36-45 lat, 11 proc. – 46-55 lat oraz 12 proc. – 56 lat i więcej.

Ankietowani deklarują średni wydatek rzędu 150 zł podczas jednej wizyty. Tylko 10 proc. klientów przebywa w centrum handlowym krócej niż godzinę. Aż 40 proc. przebywa na zakupach średnio do 2 godzin, 32 proc. z nas aż do 3 godzin. Powyżej 180 minut w centrach handlowych przebywa 13 proc. klientów.

– Zakupy, które zamykamy w ciągu godziny, to przeważnie produkty spożywcze. Jeśli przebywamy w centrum handlowym więcej niż godzinę, dwie, czy nawet trzy, to bez wątpienia spędzamy ten czas kupując ubrania, buty, akcesoria albo spotykamy się ze znajomymi w restauracji czy kawiarni – mówi Musialik.

Ciekawostką jest natomiast, że aż 41 proc. ankietowanych do centrum handlowego przychodzi samodzielnie, bez swojej drugiej połówki czy znajomych. Z mężem/żoną bądź partnerem/partnerką na zakupy wybiera się tylko 31 proc. z nas. 19 proc. chętnie na zakupy wybiera się ze swoimi znajomymi. Jednocześnie na pytanie, czy „Przychodzisz do centrum handlowego by poznać nowe osoby?”, 14 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 41 proc. „raczej tak”. Tylko 11 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”.

43 proc. robiących zakupy w centrum handlowe legitymuje się wykształceniem wyższym. 40 proc. ma ukończoną szkołą średnią, tylko 10 proc. zawodową, a 7 proc. stanowią osoby z wykształceniem podstawowym.