Agnieszka Mielcarz, dyrektor zarządzający CH Forum Gliwice

To właśnie z naszym krajem wiąże się duże nadzieje. Dlatego też na rynku polskim pojawiać się będą nowe marki. Niestety wiele z nich planuje większą aktywność dopiero na rok 2013.

Przyglądamy się wydarzeniom na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej, w tym rynkowi długu. To w chwili obecnej ma kluczowe znaczenie dla przyszłości strefy euro i powiązanych z nią rynków. Może się okazać, że popyt w centrach handlowych w 2012 roku zależeć będzie w dużej mierze od polityków i liderów instytucji finansowych. Drogie waluty, zobowiązania kredytowe – to właśnie martwi wielu przedstawicieli klasy średniej, którzy są ważną grupą klientów w centrach handlowych.

Impulsowej poprawy koniunktury można oczekiwać w okresie piłkarskiego turnieju Euro 2012. Jednakże o wiele większe znaczenie dla branży mają inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w sieć dróg, które trwale poprawią dostępność wielu centrów i powiększą ich strefy zasięgu.

W przyszłym roku nadal będziemy mieć do czynienia z tzw. rynkiem najemców. Ich silną pozycję przetargową w dość niepewnych czasach będzie trudno podważyć. W ujęciu mikroekonomicznym: dla firm retailowych dysponujących zapasami gotówki 2012 może być rokiem udanych inwestycji na tzw. niżu kosztowym.