W Łomży ma powstać centrum handlowo-komunikacyjne

Do 31 grudnia 2011 roku podmioty zainteresowane współpracą w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego mogą składać w urzędzie miasta listy intencyjne. Według założonego harmonogramu miasto na negocjacje z partnerami przewidziało pół roku w drugim i trzecim kwartale 2012 roku. Umowa z wybranym partnerem ma zostać podpisana do końca pierwszego kwartału 2013 roku. Inwestycja ma zostać skończona nie później niż w pierwszym kwartale 2016 roku.

Miasto na terenach przy Alei Legionów i ulicy Sikorskiego chce zrealizować nowoczesne centrum handlowe. Jak wynika z memorandum inwestycyjnego, najchętniej widziałoby obiekt w rodzaju centrum handlowego Plaza Suwałki, Galerii Gniezno, Galerii Chojnickiej czy Galerii Leszno. Są to budynki pomiędzy 17-24 tys. mkw., których koszt budowy wynosi od 70 do 200 mln zł.

Łomżyńskie centrum ma zostać zaprojektowane jako wielopoziomowy obiekt w stylu galerii, który oprócz funkcji handlowych spełniałby również funkcje komunikacyjne, biurowe, hotelowe, rozrywkowe i konferencyjne. Miasto rozważa między innymi budowę węzła komunikacyjnego PKS z poczekalnią, budowę węzła przesiadkowego i rozbudowę dostępu do PKP oraz reaktywację przewozów pasażerskich koleją w formie szynobusu. W ramach obiektu miałaby też powstać przestrzeń biurowa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży.