Czy w Żarach powstanie obiekt handlowy w okolicy Pałacu Promnitzów?

– Na razie nie sprzedajemy pałacu, choć jeśli w przyszłości znajdzie się nabywca, uczynimy to. Chcemy popracować nad obiektem, wykonać prace elewacyjne – mówi Jerzy Pietrak, jeden z dwóch, obok Marina Kwiatkowskiego, współwłaściciel nieruchomości.

Przepisy mówią, że w razie braku planu zagospodarowania, o przyznaczeniu terenu decyduje się w drodze administracyjnej. Jej rozpoczęcie jest warunkowane złożeniem wniosku przez inwestora. Przy opracowywaniu planu także można składać wnioski odnośnie projektowanych przedsięwzięć. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Żarach wynika, że żadne wnioski do planu nie zostały złożone.

Dla terenu są opracowane warunki zabudowy, które dopuszczają powstanie w sąsiedztwie pałacu obiektu użytkowego. W samym pałacu byłoby to trudne z tego względu na to, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Ze strony internetowej www.pietrak.pl wynika, że według pierwotnych  planów w pałacu miało znajdować się muzeum, centrum kultury, pałac ślubów, hotel na 100 pokoi oraz dom handlowy. Na razie jednak pałac wymaga natychmiastowego remontu. Prace częściowo mają być finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Kompleks zamkowo-pałacowy Promnitzów to największa atrakcja turystyczna Żar. Pałac został zaprojektowany przez włoskiego architekta Giovanniego Simonettiego. Budynek ma trzy kondygnacje.